Terleme Tedavisi

El Terlemesi

Terleme fizyolojik bir olaydır. Bununla beraber Hiperhidrozis (aşırı terleme) kişisel açıdan istenmeyen bir durumdur. En sık olarak ellerde, koltukaltında ve yüzde görülür. Bu hastalar toplum içinde tokalaşmaktan, dans etmekten kaçınırlar. Ellerdeki ıslaklık iş yapmalarına engel olur.. Sürekli ellerini kurulama, koltukaltlarındaki ıslaklığı kontrol etmek ihtiyacı duyarlar. Kendilerini hoş olmayan bir durumda hissederler

Aşırı terleme toplumda % 2-3 oranında görülür. Hastaların % 30-65’inde ailesel öykü mevcuttur. Aşırı terleme çoğunlukla koltukaltı bölgesini tutsa da % 80 oranında el, ayak, ve yüz gibi birden çok bölgede de görülebilir.

Tedavi Yöntemleri

Lokal, sistemik ve cerrahi olmak üzere değişik tedavi yöntemleri vardır. Lokal ve  sistemik tedavinin cerrahi tedaviye üstünlüğü yoktur. Hafif el terlemesinde krem ve losyonlar, orta derece terlemede iyontoforez ve Botox uygulanabilir. Bu tedavi seçenekleri Dermatologlar ve Estetik Cerrahlar tarafından uygulanabilir. Kesin ve kalıcı düzelme cerrahi tedavi ile sağlanır.

Cerrahi tedavide uygulanan yöntem Endoskopik Torakal Sempatik Blokajdır (ETS).

            Endoskopik Torakal Sempatik Blokaj (ETS)

Blokaj tipi olarak

1.      Koagülasyon,

2.      Kesme,

3.      Klips koyma gibi değişik yöntemler kullanılabilir.

İşlem endoskopik olduğu için koltukaltından açılan iki küçük port yoluyla yapılır. Endoskopik kamera ile girilerek terlemeyi düzenleyen sempatik sinire klips konularak sinir klips ile sıkıştırılır. Ameliyat süresi 30 dakikadır ve ameliyat genel anestezi altında yapılır.

            Başarı oranları

1.      El terlemesinde % 90-95

2.      Koltukaltı terlemesinde % 85-90

3.      Yüz terlemesinde ise % 90 civarındadır.

Bunlara ilaveten ayak terlemesinde ve yüz kızarmasında % 25 azalma görülür.

            Ameliyat sonrası aşırı terleme olan bölgelerin terlemesi durur, diğer bölgelerin normal terlemesi devam eder. Klips konularak yapılan ameliyat, yan etkisi düşük ve güvenli bir yöntemdir.

Oluşabilecek Yan Etkiler

  • Refleks terleme
  • Cilt kuruluğu
  • Tadımsal terleme
  • Nabız sayısında azalma
  • Horner  Sendromu

Bunlardan en rahatsız edici olanı refleks terlemedir. Refleks terleme % 12 oranda görülür.  Bazı hastalarda vücudun gösterdiği tepki olarak karın, bel, kalça ve bacaklarda terlemenin artması şeklinde gözlenebilir.

            Ameliyat sonrası 8-10 saat bazen 24 saat hastanede kalmak gerekebilir. Ameliyattan 48 saat sonra uçak ile seyahat edilebilir ve duş alınabilir. Hastalar ameliyattan 7 gün sonra işlerine dönebilirler.

            Endoskopik Torakal Sempatik Blokaj (ETS) bazı hasta guruplarında yapılamaz. Bunlar;

1.Genel vücut terlemesi olanlar

2. Gece terlemesi olanlar

3. Daha önce akciğer ameliyatı geçirenler

4. Akciğer zarında yapışma olan hastalar

            Yapılan bu cerrahi işlem ile tüm vücuttaki terleme durmaz. Aşırı terleme olan bölgelerin terlemesi durur. Vücudun diğer bölgelerinde terleme devam eder.

            Endoskopik Torakal Sempatik Blokaj (ETS)  her iki koltukaltından ardışık girilerek yapılır. İstenirse tek taraflı da yapılabilir.