Genel Yoğun Bakım

YOĞUN BAKIMLAR

Daha önceki yıllarda sepsis (vücuda yayılmış enfeksiyon), şok, organ yetmezliği gibi ölümcül nedenlerle kaybedilen kritik hastalar, günümüzde, Yoğun Bakım Üniteleri’nde uygulanan özelleşmiş bakım ve tedavi yöntemleri sayesinde sağlıklarına yeniden kavuşabilme şansına sahiptirler.

Kritik Hasta Kimdir?

Hastalık veya travma sonucu yaşam fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan veya her an bozulma riski taşıyanlar kritik hasta olarak tanımlanır.

  • Kalp krizi, ritm bozuklukları
  • Beyin kanamaları
  • Zehirlenmeler
  • Ciddi solunum yetmezlikleri
  • Ağır travmalar
  • Büyük ameliyatlar sonrası derlenme döneminde yakın gözlem gerektiren durumlarda hastalar yoğun bakımda takip edilir.

Kritik hastalarda, solunum ve dolaşım gibi yaşamsal fonksiyonların gelişmiş cihazlar ve modern tedavi yöntemleri ile desteklenmesi sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Destek ihtiyacı olmayan ama genel durumu her an bozulabilecek kritik hastalar içinse sürekli olarak yakın gözetim altında tutularak gerekli müdahalelerin vakit kaybetmeden yapılabilmesi sağlanır.

Yoğun Bakım Ünitesi Nedir?

Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer hastane hizmetlerinden ayrıcalık taşıyan, yerleşim biçimi özel olarak tasarlanmış,  yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür. Yoğun Bakım ünitelerini  kısaca “ hastanenin içindeki hastane” olarak tanımlayabiliriz.

Özel TOBB ETÜ Hastanesi’nde ; Yenidoğan, Kardiovasküler, Koroner ve Genel Yoğun Bakım adları altında 4 ayrı yoğun bakım ünitesi vardır.

Yoğun bakım ünitelerinin lokalizasyonları :

Tüm yoğun bakım ünitelerimiz  D blokta toplanmıştır.

Hastanemizin Genel Yoğun Bakım (GYB) ve Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Üniteleri (KVCYB) zemin  katta acil servis , radyoloji, anjiografi ve ameliyathaneler ile aynı yerde özel olarak tasarlanmış bir alan içerisinde bulunmaktadır. Bu sayede hastalarımıza yoğun bakım dışında uygulanması gereken acil müdahaleler ve tetkikler hızla yapılabilmektedir.

Koroner yoğun bakım D blok 1. kattadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi D blok 2. katta , kadın doğum ameliyathanesi ve doğumhane ile doğrudan bağlantılıdır.   

Yoğun bakım ortamı nasıldır?

Yoğun bakım çok hareketli bir ortamdır. Koşturan bir çok insan ve hastaların etrafında çok sayıda kablo, plastik tüpler, serumlar, tıbbi cihazlar vardır.  Hastanın kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulguları sürekli gösteren monitörler , gerekli durumlarda yapay solunum desteği vermek için ventilatörler, sıvı ve ilaç vermek için perfüzörler tıbbi cihazların en önemlileridir.

Özel TOBB ETÜ Hastanesi’nin yoğun bakım ünitelerinde standart yoğun bakım cihazlarına ek olarak, böbrek yetmezlikleri için bir hemodiyaliz cihazı vardır.

Kafa travmalarında ve beyin kanamalarında kafa içi basınç  ICP mönitörü ile doğrudan ölçülebilmektedir.

Gerekli durumlarda intraortik balon pompası ve geçici kalp pili uygulamaları ile kalp fonksiyonları desteklenmektedir.

Yoğun bakım hastalarına çeşitli tanısal testler uygulamak gerekir. Bu testelerden, direkt röntgen, ultrason, ekokardiografi, ekg, kan gazı gibileri hasta yatağı başında uygulanabilmektedir. MR, bilgisayarlı tomografi, anjiografi gibi tetkikler için hasta yatağı ile ve yoğun bakım ekibi eşliğinde ilgili bölüme görürülerek bu tetkikler yapılmaktadır. Tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri 24 saat boyunca uygulanabilmektedir.

Özel TOBB ETÜ Hastanesi yoğun bakımlarında standart yoğun bakım yataklarına ek olarak 4 adet izolasyon odası vardır. İzolasyon odaları özel havalandırma sistemine sahiptir. Oda içindeki hava basıncı hastanın ve hastalığın özelliğine göre ayarlanabilmektedir. Negatif basınçlı oda ortamında hava akımı oda dışından içine doğrudur. Sepsis (vücuda yayılmış enfeksiyon) gibi durumlarda bu tip basınç uygulanmaktadır. Pozitif basınçlı oda ortamında hava akımı oda içinden dışına doğru olmaktadır. Organ transplantasyonu yapılan, immün sistemi baskılanmış hastalar   bu tip pozitif  basınçlı odaların steril ortamında tedavi edilmektedirler.

Yoğun bakım ekibi kimlerden oluşur?

Doktor, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer yardımcı sağlık personelinden oluşan profesyonel bir ekip hastaların takip ve tedavisini yapmaktadır.

Özel TOBB ETÜ Hastanesi erişkin yoğun bakımları için anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarından, yenidoğan yoğun bakım ünitesi için yenidoğan  ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından  oluşan özel bir kadro oluşturulmuştur. Hastalar 24 saat boyunca uzman doktorların denetimi ve gözetimi altındadırlar.

Tedaviler ilgili tüm branş doktorlarının katkılarıyla , mültidisipliner bir yaklaşımla her hasta için özel olarak planmaktadır. Günün her saatinde,  gerekli tüm dahili ve cerrahi branşlardan destek sağlanabilmektedir.

Yoğun bakım hastalarında hemşire bakımı çok önemli bir yer tutmaktadır. Deneyimli hemşire kadromuzun sayısı her hasta başına bir hemşire olacak şekilde planlanmıştır.

Yoğun bakımda yatan sizin yakınınızsa:

Hastaların yoğun bakıma yatış nedeni ağır bir hastalık da olabilir, sadece yakın gözetim altında tutma amacı da olabilir. Ancak nedeni ne olursa olsun bir yakınınızın yoğun bakımda yatıyor olması  tüm çevresiniz ve sizin  için çok stresli ve yıpratıcı bir durumdur. Yoğun bakım ekibi sizin bu güç durumla başa çıkmanıza yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır.

Nasıl ve kimden bilgi alabilirim?

Hasta ile ilgili güvenilir, hızlı ve aydınlatıcı bilgi almak sizler için çok önemlidir. Genellikle tüm yakınlar farklı yollardan bilgi almaya çalıştığı için ortaya bilgi karmaşası çıkar. Bu gibi durumları önlemek için aile üyelerinden bir yada iki kişiyi sözcü olarak belirlemek  bilgi akışını düzenleyecektir. Belirlenen sözcü, hastanızın doktorundan düzenli olarak aldığı bilgileri sizinle paylaşacaktır. Sözcülerin telefonları hasta dosyasına kaydedilerek tüm değişikliklerden sürekli olarak haberdar edileceklerdir.

Ziyaret edebilir miyim?

Kritik hastalar durumlarının doğası gereği çabuk yorulurlar,  enfeksiyon riskine açıktırlar. Bu yüzden ziyaretçi sayısı ve ziyaret süreleri kısıtlıdır. Uzun ziyaretler hastanın tedavi ve bakımını engelleyebilir. Hastalar ve çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmezler.

Kurallara uygun yapılan ziyaretler hastanız için yararlı olacaktır. Düzenli olarak ziyaret etmeye çalışın.

10.00 – 19.00 saatleri arasında yoğun bakımda yatan hastanızı ziyaret edebilirsiniz.  Ziyaret öncesi resepsiyondan telefon ederek hastanızın ziyarete uygun olduğu onayını hemşiresinden alın.

Enfeksiyon riskini azaltmak için yoğun bakıma girerken ve çıkarken mutlaka ellerinizi antiseptik solusyonla temizleyin. Cep telefonlarınızı kapatın. Hastanızın şuuru kapalı bile olsa onunla konuşun, dokunmaktan kaçınmayın.

 

 HAYAT KURTARAN DÜĞME

Hastanenin çeşitli bölümlerinde ve tüm hasta odalarında üzeri kapaklı mavi düğme bulunur. Bu düğmeye basıldığında hastanedeki Mavi Kod ekibi harekete geçer ve çağrının yapıldığı bölgeye 30-40 saniyede ulaşarak gerekli işlemlere başlar. Mavi Kod ekibi; anestezi uzmanlarından, anestezi teknikerlerinden ve yoğun bakım hemşirelerinden oluşur. Ekibin görevi hastanenin herhangi bir bölümünde ortaya çıkabilecek acil tıbbi girişim gerektiren (yeniden canlandırma gibi) olaylara müdahale eder. Mavi düğme bu amaçla özel olarak hazırlanmış bir acil çağrı sistemidir. Acil çağrı, hastane içi mobil telefonlar ile yapılmakta ve ekip hızla hastanenin çağrı bölgesine ulaşabilmektedir. Acil müdahale ekibinin gerekli müdahaleleri eksiksiz yapabilmesi amacıyla hastanenin 12 ayrı bölgesinde tam donanımlı acil müdahale istasyonları oluşturulmuştur. Bu istasyonlarda defibrilatör (elektro şok), aspiratör gibi cihazlarla yeniden canlandırma için gerekli tüm araç ve ilaçlar hazır tutulmaktadır.